Z Velké Moravy až…

Soubor  Z Velké Moravy až do nepaměti a zpět osmdesáti fotografií formátu 60x90cm. Po stopách sv. Cyrila, Metoděje a jejich učedníků.