strukturovaný životopis

doc. Mgr. Petr Francán (1973) 
                                                                    
Vzdělání:

2012 jmenován docentem dramatických umění Janáčkovy akademie múzických umění  v Brně
2000 Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně
Sdružené uměnovědy, Hudební věda
1999 Divadelní fakulta JAMU v Brně
pětileté mimořádné studium audiovizuálních předmětů, pod vedením Petra Barana
1991 Gymnázium Matyáše Lercha v Brně

Praxe:
2002-2015 Divadelní fakulta JAMU v Brně
docent, vedoucí ateliéru Audiovizuální tvorba a divadlo
2002-2013 Česká televize
externí spolupracovník
1999-2015 Svobodná živnost
fotografické a audiovizuální služby
1999-2015 Výhradní fotograf Mezinárodního hudebního festivalu Brno (Velikonoční festival duchovní hudby, Expozice nové Hudby, Moravský podzim)

Pedagogická činnost:
Předmět základy práce s médii
Předmět tvůrčí fotografie I-IV
Předmět divadelní dokumentární fotografie
Předmět audiovizuální tvorba I a II
Vedení bakalářských a magisterských prací
Školitel studentů doktorského studia
Vedení a oponentura uměleckých výkonů v oblasti audiovize
Lektor fotografických a audiovizuálních kurzů (Etnologický ústav AV, ProART)
Vedoucí filmových projektů (2x finále studentské části Prix Europa, Berlin 2010 a 2011)

Výstavy:
Čtyřicet tři samostatných a dvacet sedm společných výstav v českých i zahraničních galeriích
Filmy:
Více než třicet komerčních i autorských filmů
Publikace-fotografie:
Prameny země (1997), Teorie a metody sociální práce (2002), Brněnské podzemí I (2001), Brněnské podzemí II (2005), Proměněné sny (2006), Brněnské podzemí III (2013), Svatojakubská kostnice (2014),

Mezinárodní působení:
Fotografické a filmové projekty v Belgii, Bulharsku, Itálii, Maďarsku, Makedonii, Polsku, Rumunsku, Rusku, Srbsku, Slovensku, Ukrajině

Kurátor výstav pořádaných:
Biskupstvím brněnským, Jihomoravským krajem, Občanským sdružením Vaňkovka